แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาของชุมชนในพื้นที่

แผนงานพัฒนาเครือข่ายโครงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น

อัพเดทล่าสุด

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 0 พื้นที่ตำบลคลองไก่เถื่อน ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
17 กันยายน 2563 เวลา:16:08 น.
 
โดย.อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 0 พื้นตำบลทัพราช ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
22 สิงหาคม 2563 เวลา:12:50 น.
 
โดย.อาจารย์คณิต เรืองขจร
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 0 พื้นที่ตำบลคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
04 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:11:49 น.
 
โดย.อาจารย์วิษชญะ ศิลาน้อย
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 0 พื้นที่ตำบลคูขวาง ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:23:00 น.
 
โดย.ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 0 พื้นที่ตำบลเขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
30 มกราคม 2563 เวลา:23:15 น.
 
โดย.อาจารย์นพดล จันทร์กระจ่างแจ้ง
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 0 พื้นที่ตำบลบ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
30 มกราคม 2563 เวลา:14:17 น.
 
โดย.ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย สายบุญจวง
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 8 พรสวรรค์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
16 มกราคม 2563 เวลา:15:59 น.
 
โดย.อาจารย์นพดล จันทร์กระจ่างแจ้ง
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 7 คลองบางหลวง ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
30 ตุลาคม 2562 เวลา:22:09 น.
 
โดย.อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 12 คลองเจ้า ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
30 ตุลาคม 2562 เวลา:09:42 น.
 
โดย.อาจารย์รวิธร ฐานัสสกุล
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 6 อพป.คลองน้ำใส ต.คลองใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
09 ตุลาคม 2562 เวลา:17:49 น.
 
โดย.อาจารย์ ดร.ผมหอม เชิดโกทา
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 3 โยธา ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
09 ตุลาคม 2562 เวลา:15:56 น.
 
โดย.อาจารย์ศัลย์ชัย ใจสมุทร
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 5 คลองโยธา ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
09 ตุลาคม 2562 เวลา:15:43 น.
 
โดย.อาจารย์ ดร.ภัทรพล ชุ่มมี
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 4 แก่งสะเดา ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
09 ตุลาคม 2562 เวลา:14:21 น.
 
โดย.อาจารย์ ดร.พิษณุ แก้วตะพาน
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 6 โคกสมัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
08 ตุลาคม 2562 เวลา:10:49 น.
 
โดย.อาจารย์นิตยา ทองทิพย์
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 3 ห้วยชัน ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
07 ตุลาคม 2562 เวลา:17:35 น.
 
โดย.อาจารย์พรรณี พิมพ์โพธิ์
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 2 แสง์ ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
07 ตุลาคม 2562 เวลา:16:00 น.
 
โดย.อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 6 โคกสมัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
07 ตุลาคม 2562 เวลา:15:59 น.
 
โดย.ดร.เจนจิรา นามี
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 15 บ้านปางสีดา ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
07 ตุลาคม 2562 เวลา:13:12 น.
 
โดย.อาจารย์เพ็ญศรี ชิตบุตร
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 7 คลอน้ำเขียว ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
07 ตุลาคม 2562 เวลา:12:32 น.
 
โดย.อาจารย์ปุญณานันท์ พันธ์แก่น
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 13 ถาวรสามัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
07 ตุลาคม 2562 เวลา:12:15 น.
 
โดย.อาจารย์ปณัท สุขสร้อย
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 19 ชุมชนพืชนิมิตร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
04 ตุลาคม 2562 เวลา:16:37 น.
 
โดย.อาจารย์ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 3 หนองปรือ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
04 ตุลาคม 2562 เวลา:15:21 น.
 
โดย.อาจารย์เฉลิมพงษ์ จันทร์สุชา
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 12 คลองยาง ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
04 ตุลาคม 2562 เวลา:15:10 น.
 
โดย.อาจารย์คณิต เรืองขจร
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 5 คลองบางเตย ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
04 ตุลาคม 2562 เวลา:10:07 น.
 
โดย.อาจารย์วิษชญะ ศิลาน้อย
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 3 ไร่สามสี ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
04 ตุลาคม 2562 เวลา:08:42 น.
 
โดย.อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 1 คลองบางหลวง ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
03 ตุลาคม 2562 เวลา:19:23 น.
 
โดย.อาจารย์ ดร.นลินอร นุ้ยปลอด
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 3 คลองสามสิบ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
03 ตุลาคม 2562 เวลา:19:04 น.
 
โดย.อาจารย์ ดร.โกมล จันทวงษ์
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 9 ชุมชนนวนครหน้าเมือง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
03 ตุลาคม 2562 เวลา:14:14 น.
 
โดย.อาจารย์วิศรุต ขวัญคุ้ม
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 6 คลองบางหลวง ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
03 ตุลาคม 2562 เวลา:12:21 น.
 
โดย.น.ส.วิไลลักษณ์ การุญวงค์
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 4 คลองบางโพธิ์ ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
03 ตุลาคม 2562 เวลา:11:58 น.
 
โดย.อาจารย์ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 6 ทับพริก ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
03 ตุลาคม 2562 เวลา:10:18 น.
 
โดย.อาจารย์ ดร.ประภาพร ชุลีลัง
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 11 ชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
02 ตุลาคม 2562 เวลา:23:21 น.
 
โดย.อาจารย์จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 13 ชุมชนเคหะชุมชนคลองหลวง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
02 ตุลาคม 2562 เวลา:22:13 น.
 
โดย.อาจารย์ดวงเดือน วัฎฎานุรักษ์
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 8 ชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
02 ตุลาคม 2562 เวลา:18:20 น.
 
โดย.อาจารย์ ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 7 ทัพหลวง ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
02 ตุลาคม 2562 เวลา:17:38 น.
 
โดย.ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 1 คลองน้ำใส ต.คลองใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
01 ตุลาคม 2562 เวลา:13:11 น.
 
โดย.อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 6 ใหม่ไทยพัฒนา ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
28 กันยายน 2562 เวลา:16:03 น.
 
โดย.อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 3 วังยาว ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
27 กันยายน 2562 เวลา:14:14 น.
 
โดย.อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 16 คลองอาราง ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
27 กันยายน 2562 เวลา:08:52 น.
 
โดย.อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 11 คลองบางหลวงไหว์พระ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
25 กันยายน 2562 เวลา:15:11 น.
 
โดย.อาจารย์วิณากร ที่รัก
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 9 คลองบางหลวง ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
20 กันยายน 2562 เวลา:18:08 น.
 
โดย.อาจารย์ปรียาภา เมืองนก
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 14 ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
04 กันยายน 2562 เวลา:11:16 น.
 
โดย.อาจารย์อมตา อุตะมะ
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 6 คลองหน้าไม้ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
02 กันยายน 2562 เวลา:17:34 น.
 
โดย.ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 2 คลองบางหลวง ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
01 กันยายน 2562 เวลา:14:25 น.
 
โดย.อาจารย์ ดร.เบญจภา ไกรทอง
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 10 ทับทิมสยาม 05 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
31 สิงหาคม 2562 เวลา:13:46 น.
 
โดย.อาจารย์ธนัง ชาญกิจชัญโญ
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 8 ภักดีแผ่นดิน ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
31 สิงหาคม 2562 เวลา:00:09 น.
 
โดย.อาจารย์ภุชงค์ อินทร์ชัย
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 8 คูขวางไทย ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
30 สิงหาคม 2562 เวลา:21:28 น.
 
โดย.อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 2 เนินสะอาด ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
30 สิงหาคม 2562 เวลา:19:47 น.
 
โดย.อาจารย์ดวงมณี ชักนำ
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 1 บ่อน้ำเชี่ยว ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
30 สิงหาคม 2562 เวลา:15:28 น.
 
โดย.อาจารย์กันยารัตน์ เอกเอี่ยม
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 8 คลองถ่ำตะบัน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
30 สิงหาคม 2562 เวลา:12:31 น.
 
โดย.อาจารย์บุญอนันต์ บุญสนธิ์
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 12 ชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
30 สิงหาคม 2562 เวลา:12:26 น.
 
โดย.อาจารย์กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 10 ชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
30 สิงหาคม 2562 เวลา:08:05 น.
 
โดย.อาจารย์สุรินทร์ อุ่นเสน
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 3 คลองบางหลวง ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
29 สิงหาคม 2562 เวลา:16:26 น.
 
โดย.อาจารย์วรภร อิ่มเย็น
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 7 หนองโกวิททย์ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
27 สิงหาคม 2562 เวลา:13:01 น.
 
โดย.อาจารย์รังสรรค์ ลีเบี้ยว
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 10 คลองถ่ำตะบัน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
04 สิงหาคม 2562 เวลา:18:27 น.
 
โดย.อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับ สินค้า OTOP

หมู่ 0 คุณภัสสรภรณ์ ทรัพย์ทวีพูล(สมุนไพรอบแห้ง) ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
28 มิถุนายน 2562 เวลา:15:53 น.
 
โดย.นายธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสส
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับ สินค้า OTOP

หมู่ 0 คุณฐาปนี กิจแก้วมรกต(ขนมถ้วยฟู่ใบเตย) ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
28 มิถุนายน 2562 เวลา:15:53 น.
 
โดย.นายธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสส
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับ สินค้า OTOP

หมู่ 0 คุณเจริญศรี แมดพิมาย(ผลิตภันฑ์มะขาม/แช่อิ่ม) ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
28 มิถุนายน 2562 เวลา:15:52 น.
 
โดย.นายธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสส
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับ สินค้า OTOP

หมู่ 0 คุณณัฐมน อ้วนศิริ(ผลิตภัณฑ์จากเห็ดถั่งเช่า) ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
28 มิถุนายน 2562 เวลา:15:52 น.
 
โดย.นายธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสส
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับ สินค้า OTOP

หมู่ 0 คุณพิชิต เดชมา(ไอศกรีมมะพร้าว) ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
28 มิถุนายน 2562 เวลา:15:51 น.
 
โดย.นายธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสส
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับ สินค้า OTOP

หมู่ 0 คุณเยาวลักษณ์ อุดมศาสตร์พร(น้ำส้มคั้น) ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
28 มิถุนายน 2562 เวลา:15:51 น.
 
โดย.นายธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสส
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับ สินค้า OTOP

หมู่ 0 คุณสุรศักดิ์ ใจโปร่ง(กล้วยอาบแดด) ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
28 มิถุนายน 2562 เวลา:15:50 น.
 
โดย.นายธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสส
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับ สินค้า OTOP

หมู่ 0 คุณศรีนวล ทิพพงษ์ผกาพันธ์(น้ำพริกแปรรูป) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
28 มิถุนายน 2562 เวลา:15:49 น.
 
โดย.นายธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสส
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 11 คลองหมานัด ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
06 มีนาคม 2562 เวลา:23:50 น.
 
โดย.อาจารย์เทอดเกียรติ แก้วพวง
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 4 ระแหง ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
05 มีนาคม 2562 เวลา:13:26 น.
 
โดย.อาจารย์แพรวพรรณ สุวรรณพงศ์
ดูข้อมูล

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 6 คลองระแหง ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:22:01 น.
 
โดย.อาจารย์ ดร.สุนทรี จีนธรรม
ดูข้อมูล