แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาของชุมชนในพื้นที่

แผนงานพัฒนาเครือข่ายโครงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น

อัพเดทล่าสุด

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 7 คลอน้ำเขียว ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
11 มีนาคม 2562 เวลา:15:55 น.
 
โดย.อาจารย์ปุญณานันท์ พันธ์แก่น
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 3 คลองสามสิบ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
11 มีนาคม 2562 เวลา:12:24 น.
 
โดย.อาจารย์ ดร.โกมล จันทวงษ์
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 12 ชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
10 มีนาคม 2562 เวลา:23:52 น.
 
โดย.อาจารย์กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 8 ชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
09 มีนาคม 2562 เวลา:15:22 น.
 
โดย.อาจารย์ ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 10 ชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
09 มีนาคม 2562 เวลา:11:52 น.
 
โดย.อาจารย์สุรินทร์ อุ่นเสน
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 10 คลองถ่ำตะบัน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
09 มีนาคม 2562 เวลา:00:08 น.
 
โดย.อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 9 ชุมชนนวนครหน้าเมือง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
08 มีนาคม 2562 เวลา:17:30 น.
 
โดย.อาจารย์วิศรุต ขวัญคุ้ม
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 3 คลองบางหลวง ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
08 มีนาคม 2562 เวลา:15:10 น.
 
โดย.อาจารย์วรภร อิ่มเย็น
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 1 คลองบางหลวง ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
08 มีนาคม 2562 เวลา:14:22 น.
 
โดย.อาจารย์ ดร.นลินอร นุ้ยปลอด
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 2 คลองบางหลวง ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
08 มีนาคม 2562 เวลา:14:20 น.
 
โดย.อาจารย์ ดร.เบญจภา ไกรทอง
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 1 คลองน้ำใส ต.คลองใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
08 มีนาคม 2562 เวลา:11:57 น.
 
โดย.อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 5 คลองโยธา ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
08 มีนาคม 2562 เวลา:11:28 น.
 
โดย.อาจารย์ ดร.ภัทรพล ชุ่มมี
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 16 คลองอาราง ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
07 มีนาคม 2562 เวลา:16:00 น.
 
โดย.อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 2 แสง์ ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
07 มีนาคม 2562 เวลา:13:03 น.
 
โดย.อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 11 คลองหมานัด ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
06 มีนาคม 2562 เวลา:23:50 น.
 
โดย.อาจารย์เทอดเกียรติ แก้วพวง
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 3 วังยาว ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
06 มีนาคม 2562 เวลา:23:36 น.
 
โดย.อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 6 ใหม่ไทยพัฒนา ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
06 มีนาคม 2562 เวลา:17:09 น.
 
โดย.อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 6 คลองหน้าไม้ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
06 มีนาคม 2562 เวลา:16:43 น.
 
โดย.ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 12 คลองยาง ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
06 มีนาคม 2562 เวลา:16:08 น.
 
โดย.อาจารย์คณิต เรืองขจร
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 3 ห้วยชัน ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
06 มีนาคม 2562 เวลา:14:09 น.
 
โดย.อาจารย์พรรณี พิมพ์โพธิ์
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 8 พรสวรรค์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
06 มีนาคม 2562 เวลา:10:03 น.
 
โดย.อาจารย์นพดล จันทร์กระจ่างแจ้ง
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 8 คลองถ่ำตะบัน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
06 มีนาคม 2562 เวลา:09:53 น.
 
โดย.อาจารย์บุญอนันต์ บุญสนธิ์
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 1 บ่อน้ำเชี่ยว ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
06 มีนาคม 2562 เวลา:09:34 น.
 
โดย.อาจารย์กันยารัตน์ เอกเอี่ยม
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 3 ไร่สามสี ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
05 มีนาคม 2562 เวลา:17:03 น.
 
โดย.อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 10 ทับทิมสยาม 05 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
05 มีนาคม 2562 เวลา:16:07 น.
 
โดย.อาจารย์ธนัง ชาญกิจชัญโญ
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 15 บ้านปางสีดา ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
05 มีนาคม 2562 เวลา:15:33 น.
 
โดย.อาจารย์เพ็ญศรี ชิตบุตร
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 3 หนองปรือ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
05 มีนาคม 2562 เวลา:15:26 น.
 
โดย.อาจารย์เฉลิมพงษ์ จันทร์สุชา
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 4 ระแหง ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
05 มีนาคม 2562 เวลา:13:26 น.
 
โดย.อาจารย์แพรวพรรณ สุวรรณพงศ์
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 6 โคกสมัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
05 มีนาคม 2562 เวลา:13:05 น.
 
โดย.อาจารย์นิตยา ทองทิพย์
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 13 ถาวรสามัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
05 มีนาคม 2562 เวลา:11:15 น.
 
โดย.อาจารย์ปณัท สุขสร้อย
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 7 ทัพหลวง ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
04 มีนาคม 2562 เวลา:20:31 น.
 
โดย.ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 3 โยธา ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
04 มีนาคม 2562 เวลา:19:53 น.
 
โดย.อาจารย์ศัลย์ชัย ใจสมุทร
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 2 เนินสะอาด ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
01 มีนาคม 2562 เวลา:21:52 น.
 
โดย.อาจารย์ดวงมณี ชักนำ
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 6 โคกสมัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
01 มีนาคม 2562 เวลา:15:32 น.
 
โดย.ดร.เจนจิรา นามี
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 13 ชุมชนเคหะชุมชนคลองหลวง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:10:17 น.
 
โดย.อาจารย์ดวงเดือน วัฎฎานุรักษ์
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 6 คลองระแหง ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:22:01 น.
 
โดย.อาจารย์ ดร.สุนทรี จีนธรรม
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 7 หนองโกวิททย์ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:20:55 น.
 
โดย.อาจารย์รังสรรค์ ลีเบี้ยว
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 5 คลองบางเตย ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:10:30 น.
 
โดย.อาจารย์วิษชญะ ศิลาน้อย
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 12 คลองเจ้า ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:10:16 น.
 
โดย.อาจารย์รวิธร ฐานัสสกุล
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 9 คลองบางหลวง ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:09:41 น.
 
โดย.อาจารย์ปรียาภา เมืองนก
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 4 คลองบางโพธิ์ ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:09:31 น.
 
โดย.อาจารย์ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 11 คลองบางหลวงไหว์พระ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:09:14 น.
 
โดย.อาจารย์วิณากร ที่รัก
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 6 คลองบางหลวง ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:19 น.
 
โดย.น.ส.วิไลลักษณ์ การุญวงค์
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 8 ภักดีแผ่นดิน ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:15:32 น.
 
โดย.อาจารย์ภุชงค์ อินทร์ชัย
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 11 ชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
09 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:11:31 น.
 
โดย.อาจารย์จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 4 แก่งสะเดา ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
08 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:15:10 น.
 
โดย.อาจารย์ ดร.พิษณุ แก้วตะพาน
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 19 ชุมชนพืชนิมิตร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
08 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:15:01 น.
 
โดย.อาจารย์ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 6 ทับพริก ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
06 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:07:28 น.
 
โดย.อาจารย์ ดร.ประภาพร ชุลีลัง
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 7 คลองบางหลวง ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
04 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:09 น.
 
โดย.อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 6 อพป.คลองน้ำใส ต.คลองใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
04 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:14:43 น.
 
โดย.อาจารย์ ดร.ผมหอม เชิดโกทา
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 14 ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
01 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:15:38 น.
 
โดย.อาจารย์อมตา อุตะมะ
ดูข้อมูล

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 8 คูขวางไทย ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
01 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:08:51 น.
 
โดย.อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
ดูข้อมูล