โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 3 โยธา ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ศัลย์ชัย ใจสมุทร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2562

รายงานครั้งที่ 13 (09 ตุลาคม 2562 เวลา:15:56 น.)

เล่าเรื่องทางเดินหินนวดเท้า

เอกสาร